Haridus on Eestis kättesaadav kõigile. Oleme sellega harjunud, peame seda iseenesest mõistetavaks ning teinekord isegi nuriseme. Maailmas on aga 57 miljonit last, kellel puudub võimalus saada algharidust ning 750 miljonit inimest, kellel pole olnud kunagi võimalik kirjutama õppida.  Sellel on palju erinevaid põhjusi – perel puudub raha koolitasude maksmiseks, kool asub liiga kaugel ja teekond sinna pole ohutu, kriisipiirkondades on koolid lõpetanud tegevuse jne.

Haridus parandab aga iga inimese väljavaateid tulevikule, annab õppijatele enesekindlust ja muid vahendeid, et nõuda taga oma õigusi, hinnata riigi poliitikat ja osaleda otsustusprotsessides, mis nende elu mõjutavad. Seega loob ühiskonna piisav haridustase demokraatia arenguks soodsa pinnase. Kui võtta arvesse ka seda, et tänased lapsed on homsed õpetajad, tervishoiutöötajad, ärijuhid ja poliitikud, on haridusel maailma pikaajalises arengus vaieldamatu võtmeroll.

Kuigi paljudes riikides on tüdrukud esimesed, kes haridusest ilma jäetakse, on just tüdrukute haridus ülemaailmse mõjuga. On tõestatud, et mida rohkem klasse on olnud naisel võimalik elu jooksul läbida, seda tervemad on tema lapsed ning seda vähem on tal lapsi. Samuti on haritud naiste lastel suurem tõenäosus ka ise kool lõpetada. Tänu sellele on välja arvutatud, et tüdrukutele hariduse andmine on inimkonna süsiniku jalajälge vähendavate tegevuste edetabelis 6. kohal. Loe rohkem siit.

ÜRO kestliku arengu eesmärk nr 4 soovib tagada kõikidele tüdrukutele ja poistele tasuta ja kvaliteetse alg- ja keskhariduse.

Mida saad teha sina?

  • Märka ja täna häid õpetajaid nende töö eest.
  • Õpi kogu elu.
  • Aita oma kaasõpilastel koolis püsida ja sellest rõõmu tunda.
  • Märka koolikiusamist ja astu sellele vastu.
  • Võimalusel toeta organisatsioone, kes tegelevad hariduse kättesaadavuse parandamisega Eestist vaesemates riikides.
  • Usu, et igal lapsel on õigus haridusele.
  • Märka, et tüdrukutele hariduse andmine on üks tõhusamaid võimalusi vähendada inimkonna süsiniku jalajälge.